+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2019
Chinese New Year 5 Feb 2019
EDSA Revolution Anniversary 25 Feb 2019
Day of Valor 9 Apr 2019
Maundy Thursday 18 Apr 2019
Good Friday 19 Apr 2019
Black Saturday 20 Apr 2019
Labor Day 1 May 2019
Independence Day 12 Jun 2019
Ninoy Aquino Day 21 Aug 2019
National Heroes' Day 26 Aug 2019
All Saints' Day 1 Nov 2019
Bonifacio Day 30 Nov 2019
Christmas Holiday 24 Dec 2019
Christmas Day 25 Dec 2019
Rizal Day 30 Dec 2019
New Year's Eve 31 Dec 2019
Citywide & Cultural Events Date
Valentine's Day 14 Feb 2019
Local Climate
Month High Low
Jan 30ºC 24ºC
Feb 30ºC 24ºC
Mar 32ºC 25ºC
Apr 33ºC 27ºC
May 33ºC 27ºC
Jun 32ºC 26ºC
Jul 31ºC 26ºC
Aug 31ºC 26ºC
Sep 31ºC 26ºC
Oct 31ºC 26ºC
Nov 31ºC 25ºC
Dec 30ºC 24ºC