Event Spaces

Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.

Download Floor Plans
View By
Level 1
VenueCapacity & Setup StyleDimension (m)Area (sqm)Ceiling (m)
ReceptionTheatreBanquetClassroom
Jin Guan (Junior Ballroom)45045028032026 x 184684.2
Fu River22522512015013 x 182344.2
Nan River22522512015013 x 182344.2
Jin Guan Foyer27 x 92434.2
Jiu Zhai706040409 x 9814.2
Hong Yuan706040409 x 9814.2
Kang Ding706040409 x 9814.2
Wang Jiang706040409 x 9814.2
Wo Long706040409 x 9814.2
Long Quan706040409 x 9814.2
Huang Long706040409 x 9814.2
He Jiang(Greeting Room)12 x 91084.2
Function Room Foyer37 x 51854.2
Auditorium10819 x 112093.8
Auditorium Foyer14 x 141963
Level 2
VenueCapacity & Setup StyleDimension (m)Area (sqm)Ceiling (m)
ReceptionTheatreBanquetClassroom
Ba Shu(Grand Ballroom)250025001200132056 x 3720728.8
Yi Bin80080040044018 x 376668.8
Ya An80080040044018 x 376668.8
Mian Yang90090040044020 x 377408.8
Ba Shu Foyer33 x 154955.5
Fu Rong(Greeting Room)10 x 7704.2
Level 3
VenueCapacity & Setup StyleDimension (m)Area (sqm)Ceiling (m)
ReceptionTheatreBanquetClassroom
Ping Le100100707016 x 81283.2
Le Shan120120809016 x 101603.2
Function Room Foyer20 x 51003.2
Dao Cheng404030308 x 7563.2
Jian Ge404030308 x 7563.2
Tian Fu (Board Room)12 x 8963.2
Function Room Foyer19 x 4763.4