+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2017 - 1 Jan 2017
Family Day 20 Feb 2017 - 20 Feb 2017
Good Friday 14 Apr 2017 - 14 Apr 2017
Victoria Day 22 May 2017 - 22 May 2017
Canada Day 1 Jul 2017 - 1 Jul 2017
Civic Holiday 7 Aug 2017 - 7 Aug 2017
Labour Day 4 Sep 2017 - 4 Sep 2017
Thanksgiving Day 9 Oct 2017 - 9 Oct 2017
Christmas Day 25 Dec 2017 - 25 Dec 2017
Boxing Day 26 Dec 2017 - 26 Dec 2017
Citywide & Cultural Events Date
Toronto Jazz Festival 23 Jun 2017 - 2 Jul 2017
Pride Week 24 Jun 2017 - 2 Jul 2017
Canada's 150th Celebrations 1 Jul 2017 - 4 Jul 2017
Toronto International Film Festival 7 Sep 2017 - 17 Sep 2017
Local Climate
Month High Low
Jan -1ºC -8ºC
Feb 0ºC -7ºC
Mar 4ºC -3ºC
Apr 10ºC 2ºC
May 17ºC 8ºC
Jun 22ºC 13ºC
Jul 25ºC 16ºC
Aug 24ºC 16ºC
Sep 20ºC 12ºC
Oct 13ºC 6ºC
Nov 7ºC 1ºC
Dec 2ºC -5ºC