+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2018
Chinese New Year 16 Feb 2018 - 17 Feb 2018
Good Friday 30 Mar 2018
Labour Day 1 May 2018
Vesak Day 29 May 2018
Hari Raya Puasa 15 Jun 2018
National Day 9 Aug 2018
Hari Raya Haji* 22 Aug 2018
Deepavali* 6 Nov 2018
Christmas Day 25 Dec 2018
New Year's Day 1 Jan 2019
Citywide & Cultural Events Date
Chingay Parade 23 Feb 2018 - 24 Feb 2018
Singapore Airlines Formula One Grand Prix 14 Sep 2018 - 16 Sep 2018
Mid-Autumn Festival 24 Sep 2018
Local Climate
Month High Low
Jan 30ºC 24ºC
Feb 31ºC 24ºC
Mar 32ºC 25ºC
Apr 32ºC 25ºC
May 32ºC 26ºC
Jun 32ºC 26ºC
Jul 31ºC 25ºC
Aug 31ºC 25ºC
Sep 31ºC 25ºC
Oct 31ºC 25ºC
Nov 31ºC 24ºC
Dec 30ºC 24ºC