+Илүү өрөө нэмэх


Wedding Packages

A fairytale beginning

Let the professionals at Shangri-La Hotel, Ulaanbaatar assist you in creating your dream wedding with these wedding packages.

Shangri-La Hotel, Ulaanbaatar Wedding Packages 2019

Үнийн санал хүсэх

Үйл ажиллагааны тавигдах шаардлагаа таницуулж энгийн маягт бөглөх юмуу бидэнтэй холбоо барьж, төлөвлөгөөг бидэнд даатгаж болно!

Үнийн саналын хүсэлтийг эхлүүлэх
Weddings and Celebrations Contact

Утас
(976) 7702 9999

Цахим шуудан