Бонус сонголт


Энэ үнээр захиалах

Нэг шөнө USD 260 ээс

Энэхүү багц нь онцгой үнийн санал болон Кафе Парк ресторанд үнэгүй өглөөний буфет зоог, өрөөний үнэгүй утасгүй интернэт холболт, 4 цагт гарах бүртгэл хийлгэх болон урамшууллын сонголтуудаас сонгох боломж танд олгож байна:

  • Arrival Airport Transfer via Ford SUV
  • Departure airport transfer via Ford SUV or Toyota Camry
  • F&B dining credits worth USD 100 net per stay (cannot be used to pay for breakfast, in-room dining or banquet charges)

Нөхцлүүд
  1. 2 болон түүнээс дээш шөнө буудаллах
  2. Энэхүү үнэнд 10% НӨАТ, 1 хувь Нийслэлийн татвар болон 5% үйлчилгээний хөлс нэмж тооцно.
  3. Сонгосон боломжоо хэрэглээгүй тохиолдолд шилжүүлэх болон зочид буудлын төлбөрөөс хасах байдлаар ашиглах боломжгүй.
  4. Хооллох эрх нь (боломжит газруудад) өглөөний хоолноос бусад цагаар ашиглах боломжтой.