+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
Good Friday 25 Mar 2016 - 25 Mar 2016
Easter Monday 28 Mar 2016 - 28 Mar 2016
May Bank Holiday 2 May 2016 - 2 May 2016
Spring Bank Holiday 30 May 2016 - 30 May 2016
Summer Bank Holiday 29 Aug 2016 - 29 Aug 2016
Boxing Day 26 Dec 2016 - 26 Dec 2016
Christmas Day (substitute day) 27 Dec 2016 - 27 Dec 2016
Citywide & Cultural Events Date
Chelsea Flower Show 24 May 2016 - 28 May 2016
Wimbledon Tennis Championships 27 Jun 2016 - 10 Jul 2016
London Fashion Week 16 Sep 2016 - 20 Sep 2016
Bonfire Night 5 Nov 2016 - 5 Nov 2016
Local Climate
Month High Low
Jan 8.3ºC 2.6ºC
Feb 8.5ºC 2.4ºC
Mar 11.4ºC 4.1ºC
Apr 14.2ºC 5.4ºC
May 17.7ºC 8.4ºC
Jun 20.7ºC 11.5ºC
Jul 23.2ºC 13.9ºC
Aug 22.9ºC 13.7ºC
Sep 20.1ºC 11.2ºC
Oct 15.6ºC 8.3ºC
Nov 11.4ºC 5.1ºC
Dec 8.6ºC 2.8ºC