+Илүү өрөө нэмэх


Хямд үнийн баталгаа

Нөхцлүүд

Шангри-Ла хамгийн доод үнийн баталгаа өгнө www.Shangri-La.com Интернет дэх Шангри-Лагийн зочид буудлууд болон амралтын газруудын хувьд дараах нөхцлүүдийг мөрдөж ажиллана. Үүнд:

Зочин нь захиалгаа www.Shangri-La.com нэхэмжлэл гаргахдаа уг баталгаажуулалтын дугаарыг дурьдана.

Нэхэмжлэлийг www.Shangri-La.com.

Шангри-Лагийн онлайн өрөө захиалгын үнэ болон өрсөлдөх үнэ хоёрт хоол, тээврийн зардал, бусад үйлчилгээг багтаагаагүй байна.

Өрсөлдөх үнэ нь зочид буудал, ижил тоон зочид, ижил төрлийн өрөө, ижил хугацаанд ирж, ижил хугацаанд буцах өдөртэй Шангри-Лагийн онлайн захиалгын эх хувь шиг захиалгын тавигдах шаардлага, цуцлах бодлоготой сайтар нийцсэн байна.

Шангри-Ла түүний вебсайтанд байгаа үнийг өөр вальютаар санал болгосон өрсөлдөх үнийг хөрвүүлж боддог бөгөөд вальютын ханшийн зөрүүний улмаас үнийн хооронд гарсан ялгааг тодорхойлох нэхэмжлэлийг буцаадаг.

Энэ баталгаа дараах нөхцөлд үйлчлэхгүй:

  • Бүүдгэр буюу дуудлага худалдааны сайтанд зочид буудлын брэндүүд болон тодорхой зочид буудлууд захиалга хийж буустал мэддэггүй. Энэ төрлийн сайтуудаас жишээ татвал Priceline болон Hotwire байна.
  • Аялал, зугаа цэнгэл, зочид буудал, хоолны бүрэлдэхүүн, нисэх онгоцны билет, буудалд байрлах, автомашины түрээс, буудалд байрлах, зоогийн газрын хөнгөлөлт гэх мэтийг "багцалдаг" веб сайтууд.
  • Багцалсан үнэд татвар, үйлчилгээний хураамж, хоол, купон, автомашины зогсоол, үйлчилгээнүүд, бусад туслах үйлчилгээнүүдийг багтаасан байдаг.
  • Болзол хангасан үнэд засгийн газар, аялал жуулчлалын салбарын хямдрал, удаан хугацаагаар байрлах гэх мэт.
  • Байгууллагууд, аялалын агентлагууд, группууд, холбоод, бусад үнэ ханшийг хэвлээгүй, хэлэлцээгүй үнийг Шангри-Ла тусгайлан зөвшөөрч, клубын гишүүнээс гишүүнчлэл шаардах, хамааралтай хөтөлбөр, бүлэг хувь хүмүүст олгодог тусгай группын үнэ зэрэг ерөнхийдөө олон нийтэд мэдэгддэггүй уна ханшийг зөвшөөрсөн.
  • Шангри-Лагийн хямд үнийн баталгаа нь бусад саналууд болон урамшуулалтай хослохгүй, шаардлагатай үед хуулиар хоригловол үйлчлэхгүй байж болно.
  • Боломжийн үнийн баталгааг үнэ хоорондын зөрүү нэг (1%) хувиас бага байгаа тохиолдолд олгохгүй.

Энэ баталгаа нь зөвхөн захиалгын хугацаанд тухайн өрөөний үнэд хэрэглэх бөгөөд татвар, талархал, зочны гэнэтийн хураамж, хоол ундааны төлбөр, амралтын газрын хураамж, зочныг байх үеийн бусад хураамжуудад хамаарахгүй.

Шангри-Ла өрсөлдөх үнээ тогтоох, уг нэхэмжлэл нөхцлийн шаардлага хангаж байгаа эсэх зэрэг нэхэмжлэлийн хүчинтэй байдлыг тодорхойлох давуу эрхийг эдэлнэ. Маргаан гарсан тохиолдолд Шангри-Лагийн шийдвэр эцсийнх байна.

Энэхүү баталгааг хэзээ ч өөрчилж болно.

Захиалгын туслах руу буцах