+Илүү өрөө нэмэх


Бидний амлалт

Шангри-Лагийн амлалт

Шангри-Ла зочид буудал, амралтын газарт баталгаажуулсан захиалга хийх, ямар нэгэн шалтгаанаар таныг байрлуулах боломжгүй болсон бол бид өөрсдийнхөө зардлаар өөр зочид буудалд таньд өрөө бэлдүүлж өгөх болно.  Шангри-Ла таньд холын зайн телефон утас, өөр зочид буудалд шилжихэд хүргэж өгөх, таныг анхны байсан газар болох манай зочид буудалд эргэн ирэх тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй үйлчилнэ. 

Гэр бүлийн төлөвлөгөө

Шангри-Лагийн Гэр бүлийн төлөвлөгөөгөөр эцэг эхтэйгээ хамт нэг өрөөнд байрласан тохиолдолд 12-оос доош насны 2 хүртэл хүүхдүүдийг үнэ төлбөргүй байраар хангана.  

Хүүхдүүдэд зориулсан Хоолны Төлөвлөгөө 

Хотын болон амралтын газрын зочид буудлуудын аль алинд нь ч төлбөрөө төлсөн насанд хүрсэн хүнтэй хамт бүртгүүлсэн 6 нас хүрээгүй хоёр хүртэлх  тооны хүүхдүүд  ямар ч  нэмэлт төлбөр төлөлгүйгээр бүхий л  өдрийн турш хоолны газрын өөрөө өөртөөүйлчлэх буфет хоолноос зооглож болно. Бусад 6 нас хүрээгүй хүүхдүүд болон 6 нас хүрсэн буюу түүнээс дээш  насны гэхдээ 12 нас хүрээгүй хүүхдүүдэд өөрөө өөртөө үйлчлэх буфет хоолоор 50%-ийн хөнгөлөлттэйгээр үйлчилнэ.     

Бүртгүүлээгүй зочдын 12 нас хүрээгүй хүүхдүүд бүхий л өдрийн турш хоолны танхимаар үйлчлүүлэхдээ 50%-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ