Events Calendar

Public Holidays Date
Independence Day 12 Jun 2014
Benigno Aquino Day 21 Aug 2014
National Heroes' Day 25 Aug 2014
All Souls' Day 1 Nov 2014
Bonifacio Day 30 Nov 2014
Christmas Day 25 Dec 2014
Rizal Day 30 Dec 2014
New Year's Eve 31 Dec 2014
New Year's Day 1 Jan 2015
New Year's Day 1 Jan 2015
Citywide & Cultural Events Date
Valentine's Day 14 Feb 2015
Local Climate
Month High Low
Jan 30ºC 24ºC
Feb 30ºC 24ºC
Mar 32ºC 25ºC
Apr 33ºC 27ºC
May 33ºC 27ºC
Jun 32ºC 26ºC
Jul 31ºC 26ºC
Aug 31ºC 26ºC
Sep 31ºC 26ºC
Oct 31ºC 26ºC
Nov 31ºC 25ºC
Dec 30ºC 24ºC